Om Gatsmart


Förutom att arbeta som guide är jag också författare, journalist, fotograf och stadsodlare. Inom min firma Gatsmart skapar jag också olika slags odlingar. 

Gatsmart designar och anlägger odlingar, främst stadsodlingar. Det kan vara en odling på en innergård, eller en blomrabatt med blommor som pollinerarna gillar. Gatsmart skapar också trädgårdsscenografier, olika gröna miljöer, det kan vara en museieträdgård/utställning eller en odlingsterrass på ett hotell eller ett köpcentrum. 

vasaträdgården gurkört ringblomma ärtor_1150
Vasamuseets trädgård.