Föredrag

Jag är också föredragshållare och håller föredrag med trädgårdshistoriska teman. Så här efter pandemibegränsningarna är det extra roligt att vara på plats inför publik. Jag gör dem även digitalt. 

Varje föredrag är unikt och anpassat till publiken och platsen, jag har några teman jag gärna återkommer till. De är:

Kvinnorna i stadsodlingens historia,  som handlar om betydelsefulla kvinnor som odlat i staden genom århundradena med särskilt fokus på åren kring sekelskiftet 1900.
Stadsodlingens historia, som fokuserar på hur odlingen i våra städer sett ut och utvecklats. Med historiska utblickar som trädgårdar på tak för 100 år sedan, publika parker, malmgårdar, koloniträdgårdar och kålgårdar. 
Växter och symbolik, om vilken symbolisk betydelse växter haft, särskilt under medeltid, rennäsans och kring förra sekelskiftet.
Rikare trädgård: odla hållbart för den biologiska mångfalden. Ett föredrag fyllt med odlingstips och trädgårdsinspiration.