Föredrag


Jag är också föredragshållare och håller föredrag med odlings- och trädgårdshistoriska teman. Jag gör dem även digitalt. 

Varje föredrag är unikt och anpassat till publiken och platsen, jag har några teman jag gärna återkommer till. De är:

Kvinnorna i stadsodlingens historia,  som handlar om betydelsefulla kvinnor som odlat i staden genom århundradena med särskilt fokus på åren kring sekelskiftet 1900.
Stadsodlingens historia, som fokuserar på hur odlingen i våra städer sett ut och utvecklats. Med historiska utblickar som trädgårdar på tak för 100 år sedan, publika parker, malmgårdar, koloniträdgårdar och kålgårdar. 
Växter och symbolik, om vilken symbolisk betydelse växter haft, särskilt under medeltid, rennäsans och kring förra sekelskiftet.
Rikare trädgård: odla hållbart för den biologiska mångfalden. Ett föredrag fyllt med odlingstips och trädgårdsinspiration.

För att boka föredrag mejla: ulrika@gatsmart.eu

2023
Öppna föredrag 

29 mars 17:30 Växternas symbolik, Författarkväll på NK, Stockholm

30 mars kl 14:30 Växternas symbolik, inspirationsscenen på Nordiska trädgårdar, Stockholmsmässan

31 mars kl 13:30 Växternas symbolik, inspirationsscenen på Nordiska trädgårdar, Stockholmsmässan

19 april kl 19:00 Stadsodlingens historia, Anna Lindhagens museum, Fjällgatan 34, Stockholm

19 augusti Växternas symbolik, Osprey farm, Fogdö, Strängnäs