Boken Växternas symbolik

Växternas symbolik

Vad symboliserade en ros i en vas på bordet i det antika Rom? Och vad betyder björkarna vi pyntar med till midsommar? Varför har vi vårdträd på gårdsplanen och finns det någon symbolik i en maskros?

Genom århundradena har vi människor hittat på betydelser och skapat myter och symbolik kring växter. Växterna har varit med och skapat vår världsbild, de har skyddat oss mot ont, hjälpt oss i kärlek, välgång och trolldom. Växter har läkt våra sår och botat våra sjukdomar. De har berusat oss och gjort oss lyckliga.

Boken utkom i mars 2023.